คำว่า ' baboo ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า นาย (คำนำหน้าชื่อชายฮินดูเท่ากับ Mr.ในภาษาอังกฤษ)
คำที่คล้ายกัน : babu


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] Alt. of Babu
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z