คำว่า ' babel ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เสียงคุยจ้อกแจ้กจอแจ
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : เสียงคุยกันอึกทึก
คำที่คล้ายกัน : noise; racket


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] The city and tower in the land of Shinar, where the confusion of languages took place.
[n.] Hence: A place or scene of noise and confusion; a confused mixture of sounds, as of voices or languages.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z