คำว่า ' babel ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เสียงคุยจ้อกแจ้กจอแจ
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : เสียงคุยกันอึกทึก
คำที่คล้ายกัน : noise; racket
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z