คำว่า ' babe ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เด็กสาวมีเสน่ห์ (คำไม่เป็นทางการ)
คำที่คล้ายกัน : girl; suckling; wench


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[n.] An infant; a young child of either sex; a baby.
[n.] A doll for children.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z