คำว่า ' babe ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เด็กสาวมีเสน่ห์ (คำไม่เป็นทางการ)
คำที่คล้ายกัน : girl; suckling; wench
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z