คำว่า ' babe ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เด็กทารก
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : เด็กไร้เดียงสา
คำที่คล้ายกัน : baby, infant; newborn
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z