คำว่า ' babby ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เด็กทารก


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z