คำว่า ' babbler ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คนที่พูดไม่ชัด
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z