คำว่า ' babble ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พูดอ้อแอ้
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : พูดไม่เป็นภาษา, พูดไม่ชัด
คำที่คล้ายกัน : drivel; gibber; wander
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z