คำว่า ' babble ' ( VI )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พูดเป็นต่อยหอย
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : พูดมาก, พูดไร้สาระ
คำที่คล้ายกัน : chatter; gabble; prate
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z