คำว่า ' B.A. ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ศิลปศาสตร์บัณฑิต (คำย่อของ Bachelor of Arts)
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : วุฒิปริญญาตรีด้านศิลปศาสตร์
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z