คำว่า ' B and B ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คำย่อของ bed and breakfast
คำที่คล้ายกัน : guesthouse
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z