คำว่า ' m/f ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คำย่อของ male or female
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z