คำว่า ' m.v. ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คำย่อของ market value


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z