คำว่า ' m.v. ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คำย่อของ market value
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z