คำว่า ' M.S. ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Science)
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z