คำว่า ' m.p.h. ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คำย่อของ miles per hour
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z