คำว่า ' m.p.g. ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คำย่อของ miles per gallon


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z