คำว่า ' M.M.E. ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (Master of Mechanical Engineering)
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z