คำว่า ' M.D. ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า แพทย์ศาสตร์มหาบัณฑิต (Medicinae Doctor/Doctor of Medicine)


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z