คำว่า ' M.C.S. ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์มหาบัณฑิต (Master of Computer Science)
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z