คำว่า ' M.B.A. ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration)


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z