คำว่า ' a posteriori ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า จากผลไปสู่เหตุ


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z