คำว่า ' nag at ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คอยจับผิด
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : หาเรื่องบ่น
คำที่คล้ายกัน : pick at
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z