คำว่า ' march past ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เดินขบวนผ่าน
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : เดินแถวผ่าน
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z