คำว่า ' liveable ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คุ้มค่าที่จะอยู่
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z