คำว่า ' liquidation ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า การชำระหนี้


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z