คำว่า ' arbitrate on ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ตัดสินชี้ขาดเรื่อง (ทางกฎหมาย)
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ตัดสิน, เป็นผู้ตัดสินเรื่อง
คำที่คล้ายกัน : adjudicate on
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z