คำว่า ' arbitrate for ' ( PHRV )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ตัดสินชี้ขาดเรื่อง (ทางกฎหมาย)
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ตัดสิน, เป็นผู้ตัดสินเรื่อง
คำที่คล้ายกัน : sue for
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z