คำว่า ' land ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พื้นที่ที่มีขอบเขต
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : อาณาบริเวณ
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z