คำว่า ' label ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ป้าย
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ฉลาก, สลาก, แผ่น, แถบ
คำที่คล้ายกัน : gummed label; brand; marque; sticker


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z