คำว่า ' label ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า แบ่งเป็นประเภท
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : จัดเป็นประเภท
คำที่คล้ายกัน : classify


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z