คำว่า ' label ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ทำเครื่องหมาย
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : แสดงเครื่องหมาย
คำที่คล้ายกัน : mark
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z