คำว่า ' label ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ติดป้าย
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ปิดป้าย, ปิดฉลาก, ติดชื่อ
คำที่คล้ายกัน : tag


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z