คำว่า ' lab ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ห้องทดลอง (มาจากคำเต็มว่า laboratory)
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ห้องปฏิบัติการ
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z