คำว่า ' la2 ' ( INT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือเน้นย้ำ


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z