คำว่า ' la1 ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เสียงที่ 6 ของลำดับเสียงดนตรี
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : เสียง ลา




แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z