คำว่า ' l/c ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เอกสารสินเชื่อ (คำย่อของ letter of credit)
คำที่คล้ายกัน : L/C


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z