คำว่า ' L/C ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เอกสารสินเชื่อ (คำย่อของ letter of credit)
คำที่คล้ายกัน : l/c
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z