คำว่า ' l.c.m. ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ตัวคูณร่วมน้อย
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ตัว ค.ร.น.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z