คำว่า ' L ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เส้นแวง (คำย่อของ longitude)


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z