คำว่า ' l ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ลิตร (คำย่อของ liter)


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z