คำว่า ' l ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ลิตร (คำย่อของ liter)
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z