คำว่า ' l ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พยัญชนะตัวที่12 ในภาษาอังกฤษ
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z