คำว่า ' L ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า พยัญชนะตัวที่12 ในภาษาอังกฤษ


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z