คำว่า ' L ' ( ADJ )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ที่อยู่ในลำดับที่ 12
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z