คำว่า ' l ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ด้านซ้าย (คำย่อของ left)


แสดงความคิดเห็น


คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z