คำว่า ' L ' ( ABBR )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ความยาว (คำย่อของ length)
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z