คำว่า ' Kenya ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ประเทศเคนยา
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z