คำว่า ' keel ' ( VI )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เอียง(เรือ)
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : พลิก, คว่ำ
คำที่คล้ายกัน : capsize


คำนิยามในภาษาอังกฤษ (definition) :
[v. t. & i.] To cool; to skim or stir.
[n.] A brewer's cooling vat; a keelfat.
[n.] A longitudinal timber, or series of timbers scarfed together, extending from stem to stern along the bottom of a vessel. It is the principal timber of the vessel, and, by means of the ribs attached on each side, supports the vessel's frame. In an iron vessel, a combination of plates supplies the place of the keel of a wooden ship. See Illust. of Keelson.
[n.] Fig.: The whole ship.
[n.] A barge or lighter, used on the Type for carrying coal from Newcastle; also, a barge load of coal, twenty-one tons, four cwt.
[n.] The two lowest petals of the corolla of a papilionaceous flower, united and inclosing the stamens and pistil; a carina. See Carina.
[n.] A projecting ridge along the middle of a flat or curved surface.
[v. i.] To traverse with a keel; to navigate.
[v. i.] To turn up the keel; to show the bottom.
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z