คำว่า ' kebab ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เนื้อสะเต๊ะ
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z