คำว่า ' kazoo ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า สะโพก (คำสแลง)
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z