คำว่า ' kazoo ' ( N )


มีความหมายในภาษาไทยว่า เครื่องเล่นชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดเสียงหึ่งๆ
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z