คำว่า ' kayo ' ( VT )


มีความหมายในภาษาไทยว่า ทำให้น็อกเอ๊าต์
คำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ทำให้แพ้ก่อนครบยกด้วยหมัดเดียว (คำสแลง)
คำที่คล้ายกัน : knock out; KO
แสดงความคิดเห็น

คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรอังกฤษ A - Z